Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, v katerem je vsak oddelek zastopan s predstavnikom, ki ga starši oddelka izvolijo na uvodnem roditeljskem sestanku oddelka (66. člen ZOFVI). Prvo sejo sveta staršev skliče pomočnica ravnateljice za Vrtec, nadaljnje pa predsednik Sveta staršev. Predvidoma se bo Svet staršev sestal dvakrat letno.

Funkcije Sveta staršev:

  • voli predstavnika v Svet staršev šole in Svet OŠ Žužemberk, ki zastopa interese staršev, posreduje predloge in mnenja,
  • predlaga obogatitvene programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2021/2022:

Oddelek Predstavnik staršev Tel. številka E-naslov
Polžki g. Matic Sajovec 031 787 234 Matic.sajovec@gmail.com
Medvedki ga. Anja Žabkar 031 252 874 anja.zabkar1@gmail.com
Ptički ga. Jožica Anžiček 041 216 220 j.stefe@gmail.com
Mucki ga. Cilka Zupančič 069 605 995 cilka.zupancic@gmail.com
Zajčki g. Matjaž Lušin 051 372 652 matjaz.lusin10@gmail.com
Mravljice g. Matej Konda 041 740 311 Matej.konda@gmail.com
Miškolini ga. Martina Hribar 041 456 722 martina.h88@gmail.com
Ribice g. Tomaž Struna 040 394 677 struna.tomaz@gmail.com
Čebelice ga. Simona Trlep 040 830 151 trlep.si@gmail.com
Pikapolonice ga. Andreja Čukajne 040 191 149 andreja.cukajne@gmail.com
Miške ga. Mojca Vidmar    
Metulji ga. Mateja Papež 031 735 332 papezm@gmail.com
Sovice g. Matej Hren 051 371 981 matejhren7@gmail.com

Funkcije članov:

Predsednik Sveta staršev za šol. leto 2020/21:  ga. Jožica Anžiček

Namestnik predsednika:                                     g. Matjaž Lušin

Predstavnik v Svetu staršev šole:                        g. Tomaž Struna

Predstavnik v Svetu šole:                                    ga. Simona Trlep      (4 leta) začetek mandata š. l. 2021/22

Član Komisije za sprejem otrok v vrtec:            ga. Andreja Čukajne  (2 leti) začetek mandata š. l. 2022/23

Član Upravnega odbora Šolskega sklad:          ga. Cilka Zupančič  (3 leta) začetek mandata marec š. l. 2021/2022

Član pritožbene komisije:                                   g. Primož Zajec    (4 leta)  začetek mandata š. l. 2018/19

Svet staršev Vrtca Žužemberk je bil konstituiran na 1. seji dne 26. 9. 2022.

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2022/23:

Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 26.9.2022

Organizacija nadstandardnih dejavnosti v vrtcu

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2021/22:

Zapisnik 3. seje Sveta staršev z dne 30.6.2022

Zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 6.1.2022

Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 23.9.2021

Zapisnik 2. seje z dne 6. 7. 2021


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje z dne 24. 9. 2020

Zapisnik 1. seje z dne 17. 9. 2019

Zapisnik 2. seje z dne 17.2.2020

Zapisnik 3. seje 22.6.2020


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 3. redne seje z dne 4. 7. 2019

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 11. 2. 2019


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje z dne 21.9.2017

Zapisnik 2. seje z dne 22.11.2017

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 12.2.2018


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2016/17:

zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 22. 9. 2016

zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 10. 11. 2016

Zapisnik 2. redne Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 21.2.2017

Zapisnik 3. redne seje z dne 3.7.2017


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2015/16:

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk

Zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 22.2.2016

Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 29.6.2016

(Skupno 1.008 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost