Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, v katerem je vsak oddelek zastopan s predstavnikom, ki ga starši oddelka izvolijo na uvodnem roditeljskem sestanku oddelka (66. člen ZOFVI). Prvo sejo sveta staršev skliče pomočnica ravnateljice za Vrtec, nadaljnje pa predsednik Sveta staršev. Predvidoma se bo Svet staršev sestal trikrat letno.

Funkcije Sveta staršev:

  • voli predstavnika v Svet staršev šole in Svet OŠ Žužemberk, ki zastopa interese staršev, posreduje predloge in mnenja,
  • predlaga obogatitvene programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2020/201:

Oddelek Predstavnik staršev Tel. številka E-naslov
Polžki g. Matjaž Lušin 051 372 652 matjaz.lusin10@gmail.com
Ptički g. Andrej Hrovat 031 305 891 andrej.hrovat@gmail.com
Mucki g. Matic Zaletelj 031 857 376 matic.zaletelj22@gmail.com
Zajčki ga. Lidija Mravljak 040 809 575 lidija.mravljak@gmail.com
Mravljice ga. Polonca Župevec
Miškolini g. David Hočevar 040 748 186 dvd.hoevar88@gmail.com
Ribice g. Jože Plut 051 738 062 joze.plut63@gmail.com
Čebelice ga. Mojca Vidmar 031 225 577 mojca.vidmar88@gmail.com
Pikapolonice ga. Vesna Susman 041 919 186 vesnasusman@gmail.com
Miške g. Rožle Matko 068 183 235 rozle.matko@gmail.com
Metulji ga. Andreja Čukajne 040 191 149 andreja.cukajne@gmail.com

Funkcije članov:

Predsednik Sveta staršev za šol. leto 2020/21:  ga. Polonca Župevec

Namestnik predsednika:                                         ga. Lidija Mravljak

Predstavnik v Svetu staršev šole:                           g. Andrej Hrovat

Predstavnik v Svetu šole:                                        g. Jože Plut   (4 leta) začetek mandata š. l. 2017/18

Član Komisije za sprejem otrok v vrtec:               g. Matic Zaletelj  (2 leti) začetek mandata š. l. 2020/21

Član Upravnega odbora Šolskega sklad:              g. Rožle Matko   (3 leta) začetek mandata š. l. 2018/19

Član pritožbene komisije:                                        g. Primož Zajec    (4 leta)  začetek mandata š. l. 2018/19

Svet staršev Vrtca Žužemberk je bil konstituiran na 1. seji dne 24. 9. 2020.

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2020/21

Zapisnik 1. seje z dne 24. 9. 2020

Zapisnik 2. seje z dne 6. 7. 2021


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje z dne 17. 9. 2019

Zapisnik 2. seje z dne 17.2.2020

Zapisnik 3. seje 22.6.2020


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 3. redne seje z dne 4. 7. 2019

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 11. 2. 2019


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje z dne 21.9.2017

Zapisnik 2. seje z dne 22.11.2017

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 12.2.2018


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2016/17:

zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 22. 9. 2016

zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 10. 11. 2016

Zapisnik 2. redne Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 21.2.2017

Zapisnik 3. redne seje z dne 3.7.2017


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2015/16:

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk

Zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 22.2.2016

Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 29.6.2016

(Skupno 551 obiskov, današnjih obiskov 1)