Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Obogatitvene dejavnosti in projekti

Tematski sklopi

Strokovne delavke oddelkov svoje delo v oddelku načrtujejo po tematskih sklopih, v katere vključujejo dejavnosti iz vseh področij kurikula: narava, družba, gibanje, jezik, umetnost, matematika. Teme izbirajo glede na letni čas, interes otrok in njihovo starost. Nekaj tematskih sklopov je skupnih za vse oddelke:

Evropski teden mobilnosti in Varno v prometu september 2022
Teden otroka 3. – 9. 10. 2022
Moje zdravo telo, moji lepi in zdravi zobki, z zdravo prehrano do zdravja november 2022
Čarobni december december 2022
Za lepšo prihodnost januar  2023
Teden kulture februar 2023
Eko teden – teden brez igrač februar 2023
Mesec družine marec 2023
Varno v prometu II april 2023
Naša dediščina MEDENI TEDEN maj 2023
Varno s soncem maj – junij 2023

Obogatitvene dejavnosti in projekti

 • Cicibralček

Cilji projekta so spodbujanje branja, poslušanja, razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in branja ter spodbujanje otrokove lastne kreativnost s poustvarjanjem po prebrani zgodbi. Na začetku izvajanja vsaka družina prejme zloženko Otrok, starši, branje (društvo Bralna značka) Na zaključni prireditvi bodo otrokom podeljena priznanja, otroci si bodo ogledali predstavo dramske skupine Vrtca Žužemberk.

 

Vključene skupine:  Ptički, Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Čebelice, Pikapolonice, Miške, Metulji
Izvedba: oktober 2022 do maj 2023
 • Sončkov gibalček

S  Sončkovim gibalčko želimo poudariti pomen gibanja na prostem in tudi v notranjih prostorih.

V prvih letih življenja je v ospredju gibalni razvoj, ki poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (hoja, tek, plazenje, lazenje…) do sestavljenih in zahtevnejših športnih aktivnosti. Z igro v predšolskem obdobju otroci pridobivajo mnoge raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo.

Najmlajši otroci svoje gibalne sposobnosti pridobivajo s hojo, tekom, poskoki, valjanjem, plazenjem, plezanjem, kot tudi med iskanjem lastnih poti za reševanje gibalnih problemov, spretnosti v ravnotežju ter pri igrah z žogami. Medtem, ko starejši otroci razvijajo bolj kompleksne gibalne sposobnosti, kot so: koordinacijo, razvijajo moč, natančnost, hitrost in gibljivost ter vztrajnost.

Vključene skupine: Vse skupine.
Izvedba: januar – april 2023- Urnik bo oblikovan naknadno
 • Umivanje zob v vrtcu

Otroci si bodo zobe umivali po zajtrku, strokovna delavka oddelka bo skrbela za ustrezno higieno pripomočkov in pravilno tehniko umivanja zob. Otroci bodo zobne ščetke dobili v vrtcu (ekonomska cena). V primeru pojava nalezljivih bolezni se umivanje zob začno ne bo izvajalo.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba: november 2022

 

 •  Vesele angleške urice

Tudi letos bomo imeli v okviru obogatitvenega programa vrtca Vesele angleške urice, ki bodo potekale enkrat tedensko v dopoldanskem času. Otroci bodo angleščino spoznavali preko iger, glasbe, gibanja in plesa ter se jezika učili tudi ob različnih življenjskih situacijah (pri kosilu, v garderobi…). Angleške urice so brezplačne, izvajala pa jih bo vzgojiteljica Katja Hribar.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba: oktober 2022 – junij 2023
Izvajalka: Žužemberk/Dvor:  Katja Hribar
 • Cici Vesela šola

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revije Cicido. Vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Širi znanje na področju kulturne oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike … Prispevki so napisani jasno, zabavno in poljudno, spremljajo jih nazorne ilustracije in fotografije. Vsebine pripravljajo strokovnjaki, zato so v Cicidoju metodično prilagojene predšolskim otrokom. Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, na katerem rešujejo zabavne vprašalnike.

Prav vsak otrok, ki sodeluje na ciciveselošolskem dnevu v svojem razredu oziroma skupini, dobi Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom. Otroci si lahko pri reševanju nalog med seboj pomagajo.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba: september 2022 – junij 2023, Ciciveselošolski dan: maj 2023
 • Polepšajmo vrtec

Cilj je, da zunaj porišemo betonske škarpe in asfalt, da bo okolica vrtca prijetnejša za otroške oči.

Vključene skupine: Vsi
Izvedba: Celo leto
Odgovornost: Anita Primc, Loti Lenček, M. R. Silič, Klavdija Kužnik

Nadstandardne dejavnosti

 • Letovanje

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 3-dnevno letovanje za predšolske otroke (letnik 2017) v CŠOD Lipa v Črmošnjicah s cilji: navajanje na samostojnost, življenje v različnih socialnih skupinah, učenje v naravi in iz narave ter spoznavanje novih krajev. Starši plačajo program in bivanje v predvidenem znesku 40 do 50 EUR . Otrokom iz socialno ogroženih družin bo omogočeno dodatno subvencioniranje iz sredstev Šolskega sklada OŠ Žužemberk (Tržnica vrtec 2022).

Vključene skupine: Ribice (14), Metulji (18), Miškolini (18)skupaj 50 otrok
Izvedba: 20. do 22. 4. 2023
Znesek na otroka: 40 – 50  €

 

 • Lutkovne in gledališke predstave
Gledališki abonma Miškinega gledališča (gostujoče predstave)

1. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

TRI KEPICE PROMETA 

 

 

28. 9. 2022

Ptički, Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Pikapolonice, Miške, Metulji

4-5 €

2. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

NENAVADNO DARILO z obiskom Božička 

 

 

  14. 12. 2022

Ptički, Mucki, Zajčki, Mravljice, Pikapolonice, Miškolini, Ribice, Miške, Metulji

5,50 €

3. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

ČUDEŽNI PRALNI STROJ 

 

 

15. 3. 2023

Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Pikapolonice, Miške, Metulji

4-5 €

Sončkovo gledališče – predstava dramske skupine delavk Vrtca Sonček
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za izboljšanje materialnih pogojev za delo v vrtcu ter za nakup didaktičnih sredstev.
Vključene skupine: vse skupine, za izven
Izvedba: Žužemberk, december, pomlad 2022/23
 • Cici varčevanje in zaključni izlet (3-5 let)

Otroci bodo mesečno varčevali po 1,00 €. Skupni privarčevani znesek bo namenjen plačilu stroškov za zaključni izlet v park CUKARCA.

Vključene skupine: Zajčki, Mravljice,  Pikapolonice, Miške
Izvedba:

Varčevanje 1. teden v mesecu, oktober-maj

Izlet: april/maj 2022

 • Cici varčevanje in zaključni izlet (5-6 let)

Otroci bodo mesečno varčevali po 2,00 €. Skupni privarčevani znesek bo namenjen plačilu stroškov za zaključni izlet v Kekčevo deželo v Kranjski gori.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba:

Varčevanje 1. teden v mesecu, oktober-maj

Izlet: 16. maj 2023

Sodelovanje pri projektih

 • Mali sonček

Nosilec športnega programa Mali sonček je Zavod za šport Planica. Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj:

 • modri: 2-3. leto starosti, (l. 2020)Mali-sonček
 • zeleni: 3-4. leto starosti, (l. 2019)
 • oranžni: 4-5. leto starosti, (l. 2018)
 • rumeni: 5-6. leto starosti, (l. 2017)

Namen programa je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja.

Vključene skupine:

Oddelki (2-6) Ptički, Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice,

Čebelice, Pikapolonice, Miške, Metulji

Izvedba: oktober 2022 – junij 2023
 •  Prometna vzgoja – projekt Pasavček

Prometna vzgoja kot medpodročna dejavnost Kurikula bo v vseh oddelkih potekala celo šolsko leto. Otroci bodo pridobivali osnovne izkušnje v prometu, spoznavali vlogo pešca ter se navajali na previdnost na cesti. Ob evropskem tednu mobilnosti bo v vseh enotah vrtca potekala akcija Beli zajček, katere cilj je prispevati k zmanjšanju motoriziranega prometa v okolici vrtca.

Ob tednu prometne varnosti bo skupine obiskal policist, otrokom bo na terenu približal pravila varne udeležbe v prometu. V okviru projekta Pasavček, ki ga vodi in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, bodo potekale dejavnosti za spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Miške, Metulji
Izvedba: oktober 2022 – april 2023
 • Varno s soncem

Glavni cilj projekta, ki ga vodi NIJZ, je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter tako dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Načela varnega bivanja na soncu upoštevajo vsi oddelki.

Vključene skupine:

Oddelki 4-6 (Miškolini, Ribice, Miške, Metulji)

Upoštevanje ukrepov varnega bivanja na soncu v vseh oddelkih

Izvedba: maj 2023, izvajanje varnega bivanja na soncu poletje 2023
 • 365 dni gibamo vsi

Cilj udeležbe v projektu 365 dni gibamo vsi (nosilec Media šport) je vnašanje različnih gibalnih dejavnosti v dnevno rutino oddelkov in skrb za zdravje zaposlenih. V okviru projekta bomo pripravili sklope priročnih kartic s slikovnim prikazom in opisom vaj (raztezne vaje, Brain Gym, vaje iz Fit pedagogike, vaje po principu NTC učenja,…). Vaje bodo dnevno glede na starost otrok izvajale delavke v vseh oddelkih. Z vajami bomo seznanili tudi starše in stare starše v okviru naših skupnih druženj.

Vključene skupine: Vsi oddelki
Izvedba: Celo leto (začetek 23. 9. – na dan športa)
 • Gozdni vrtec

Namen projekta je, da otroci spoznajo, kako pomembno je vsakodnevno preživljanje časa v naravi. Še posebno v teh razmerah. Otrok se v naravi uči in igra s predmeti, ki jih najde. V gozdu in na prostem je veliko materiala, ki ga otrok lahko uporabi. V okviru projekta bomo z otroki čim več hodili v gozd in dejavnosti izvajali na prostem.

Vključene skupine: vsi
Izvedba: Celo leto
Koordinatorica: K. Kužnik, vzgojiteljice
 • Rastoča knjiga

Namen projekta Rastoča knjiga je poudarjanje vrednot. S pomočjo vrednot  in etične drže smo obstali kot narod. Osnovna ideja je, da se ugotovi, kdo so ljudje, ki so izstopajoči v lokalnem okolju, ki so prispevali in še vedno prispevajo k razvoju kraja, kulture, športa … Odgovornost je vrednota, ki naj bi jo razvijali. Lahko gre za odgovornost do učenja, napredka, okolja, jezika, medosebnih odnosov, do starejših, domovine, zdravja …

Vključene skupine: vsi
Izvedba: Celo leto
Koordinatorici: J. Štrasberger, Z. Blatnik

 

(Skupno 1.055 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost