Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, v katerem je vsak oddelek zastopan s predstavnikom, ki ga starši oddelka izvolijo na uvodnem roditeljskem sestanku oddelka (66. člen ZOFVI). Prvo sejo sveta staršev skliče pomočnica ravnateljice za Vrtec, nadaljnje pa predsednik Sveta staršev. Predvidoma se bo Svet staršev sestal trikrat letno.

Funkcije Sveta staršev:

  • voli predstavnika v Svet staršev šole in Svet OŠ Žužemberk, ki zastopa interese staršev, posreduje predloge in mnenja,
  • predlaga obogatitvene programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2019/20:

Oddelek Predstavnik staršev Tel. številka E-pošta
Medvedki ga. Ivana Jurič 040 771 496 ivana.juric1988@gmail.com
Polžki g. Matic Zaletelj 031 857 376 matic.zaletelj22@gmail.com
Ptički g. Dejan Vidmar 041 734 828 vidmar.dejan@gmail.com
Mucki g. Primož Zajec 031 402 971 zajec.primoz@gmail.com
Zajčki g. Matej Konda 041 740 311 matej.konda@siol.net
Mravljice ga. Sara Struna Novak 031 588 443 novaksarika@gmail.com
Miškolini ga. Bojana Pirc 041 960 017 bpenca@gmail.com
Ribice g. Jože Plut 051 738 062 joze.plut63@gmail.com
Čebelice ga. Adrijana Grandljič 040 942 493 adrijana.matjaz@gmail.com
Pikapolonice g. Rožle Matko 068 183 235 rozle.matko@gmail.com
Miške ga. Heidi Zupančič 031 255 360 heidi.zupancic@gmail.com
Metulji ga. Lucija Baznik 040 168 974 lucijabaznik@gmail.com

Funkcije članov:

Predsednik Sveta staršev za šol. leto 2019/20:  ga. Bojana Pirc  (1 leto)

Namestnik predsednika:                                         g. Matej Konda   (1 leto)

Predstavnik v Svetu staršev šole:                           ga. Sara Struna Novak (1 leto)

Predstavnik v Svetu šole:                                        g. Jože Plut   (4 leta) začetek mandata š. l. 2017/18

Član Komisije za sprejem otrok v vrtec:               ga. Heidi Zupančič  (2 leti) začetek mandata š. l. 2018/19

Član Upravnega odbora Šolskega sklad:              g. Rožle Matko   (3 leta) začetek mandata š. l. 2018/19

Član pritožbene komisije:                                        g. Primož Zajec    (4 leta)  začetek mandata š. l. 2018/19

Svet staršev Vrtca Žužemberk je bil konstituiran na 1. seji dne 17. 9. 2019.

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje z dne 17. 9. 2019

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 3. redne seje z dne 4. 7. 2019

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 11. 2. 2019

Zapisnik 1. seje z dne 20.9.2018

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje z dne 21.9.2017

Zapisnik 2. seje z dne 22.11.2017

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 12.2.2018

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2016/17:

zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 22. 9. 2016

zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 10. 11. 2016

Zapisnik 2. redne Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 21.2.2017

Zapisnik 3. redne seje z dne 3.7.2017

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2015/16:

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk

Zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 22.2.2016

Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 29.6.2016

 

 

 

(Skupno 345 obiskov, današnjih obiskov 1)