Vloga za vpis

Vloga za rezervacijo (poletna ali zaradi bolezni)

izpisnica

Soglasje za SEPA direktno obremenitev- plačilo preko trajnika

Vloga za plačilo oskrbnin za več otrok iste družine na skupni položnici

Vloga za prejemanje računa v elektronski obliki

Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca starši na pristojni center za socialno delo (po pošti, osebno ali v elektronski obliki) oddajo  obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstevVloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev_priloga z navodili za izpolnjevanje

da od 1.12.2018 ni več potrebno vsako leto oddajati nove vloge za znižano plačilo vrtca.

Centri za socialno delo bodo o nadaljnji upravičenosti do zgoraj navedenih pravic odločali po uradni dolžnosti, kar pomeni, da če ste do teh pravic že bili upravičeni in jih želite podaljšati, novih vlog ni potrebno oddajati.

Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila v šoli zaproša prvič, je na CSD še vedno potrebno posredovati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je sprememba nastala ali je zanjo izvedel, sporočiti naslednje spremembe, ki lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja:

  • spremembo števila oseb ali upravičencev,
  • spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
  • spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta,
  • spremembo stalnega prebivališča in
  • spremembo vrste periodičnega dohodka.

V vseh zgoraj navedenih primerih upravičenec na center za socialno delo odda  Obrazec_za_sporocanje_sprememb_podatkov_pri_pravicah_iz_javnih_sredstev.

(Skupno 2.690 obiskov, današnjih obiskov 1)