Pedagoške programe v našem vrtcu načrtujemo, izvajamo in vrednotimo na osnovi in v skladu z javno veljavnim nacionalnim programom za predšolske otroke Kurikulum za vrtce, ki ga je marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
Program za otroke, ki ga poimenujemo kot organizacijo življenja in dela v vrtcu, se izvaja od prihoda prvega in odhoda zadnjega otroka. Program je zasnovan na ciljih in načelih predpisanega nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce. V Kurikulumu za vrtce so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnem okoljem, da v vrtcu v povezavi z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.
Vzgojno delo poteka preko vodenih (načrtovanih) in spontanih dejavnosti, ki jih načrtujemo v okviru Letnega delovnega načrta vrtca in posameznega oddelka ter s sprotnim načrtovanjem vzgojno izobraževalnega dela vzgojiteljice in pomočnice/-ka, izvajanjem ter evalviranjem le tega.
Tematski sklopi, ki jih načrtujeta strokovni delavki oddelka so predstavljeni na oglasnih deskah oddelkov.

Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:

 • Prvo starostno obdobje: otroci od enega do treh let
 • Drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo

Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost. Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na starostno obdobje in vrsto oddelka:

 • Homogeni oddelek: vanj so vključeni otroci katerih starostni razpon je največ eno leto
 • Heterogeni oddelek: vanj so vključeni otroci med katerimi je starostni razpon več kot eno leto
 • Kombinirani oddelek: vanj so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja

Glede na trajanje programa izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnevno. Otrok je v okviru poslovalnega časa v vrtcu lahko prisoten največ 9 ur dnevno.

Dnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega:

 • Strokovno vzgojo, učenje in varstvo.
 • Različne dejavnosti, ki so vezane na spoznavni, socialni, čustveni, govorni in gibalni razvoj in izhajajo iz Kurikularnih področij (gibanje, umetnost, jezik, narava, družba, matematika).
 • Spodbudno okolje za optimalni osebnostni razvoj.
 • Bivanje in različne aktivnosti na prostem.
 • Kvalitetno in uravnoteženo prehrano ter zagotavljanje zadostne količine tekočine (vode, nesladkan čaj,..).
 • Nega, navajanje na osebno higieno in počitek.

Osnova življenja in dela v našem vrtcu je zagotavljati strokovno in kvalitetno delo ter vsakemu otroku zagotoviti optimalen razvoj, za kar je potrebno dobro načrtovano delo, ki ustreza razvojnim značilnostim otrok in njihovim željam ter potrebam.

 

(Skupno 502 obiskov, današnjih obiskov 1)