Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

OBRAZCI ZA STARŠE

Vloga za vpis

Obrazec za rezervacijo

Izpisnica

 

Soglasje za SEPA direktno obremenitev- plačilo preko trajnika

Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca starši na pristojni center za socialno delo (po pošti ali osebno) oddajo  obrazec vloga za uveljavljanje sredstev – NOV (veljaven od 1.12.2018)

da od 1.12.2018 ni več potrebno vsako leto oddajati nove vloge za znižano plačilo vrtca.

Centri za socialno delo bodo o nadaljnji upravičenosti do zgoraj navedenih pravic odločali po uradni dolžnosti, kar pomeni, da če ste do teh pravic že bili upravičeni in jih želite podaljšati, novih vlog ni potrebno oddajati.

Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila v šoli zaproša prvič, je na CSD še vedno potrebno posredovati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je sprememba nastala ali je zanjo izvedel, sporočiti naslednje spremembe, ki lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja:

  • spremembo števila oseb ali upravičencev,
  • spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
  • spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta,
  • spremembo stalnega prebivališča in
  • spremembo vrste periodičnega dohodka.

V vseh zgoraj navedenih primerih upravičenec na center za socialno delo odda obrazec Obrazec sporočanje sprememb

Center za socialno delo na novo odloči o posamezni pravici, tj. tudi za novo obdobje (npr. pri subvenciji vrtca, za novo koledarsko leto).

(Skupno 584 obiskov, današnjih obiskov 1)