Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

Obogatitvene dejavnosti in projekti

Tematski sklopi

Strokovne delavke oddelkov svoje delo v oddelku načrtujejo po tematskih sklopih, v katere vključujejo dejavnosti iz vseh področij kurikula: narava, družba, gibanje, jezik, umetnost, matematika. Teme izbirajo glede na letni čas, interes otrok in njihovo starost. Nekaj tematskih sklopov je skupnih za vse oddelke:

Tematski sklop Predviden termin izvedbe
Varno v prometu I, Evropski teden mobilnosti 17.9. -28.9.2018 
Teden otroka 1.10.-7.10.2018
Moje zdravo telo, moji lepi in zdravi zobki, zdrava prehrana, medeni teden 5.11.-30.11.2018
Čarobni december december 2018
Energetsko znanje za odgovorno ravnanje   14.1.-25.1.2019
Slovenski kulturni praznik- teden kulture 28.1.-7.2.2019
Eko teden – teden brez igrač 11.2.-15.2.2019
Moja družina marec 2019
Varno v prometu II 1.4.-12.4.2019
Naša dediščina 6.-17.5.2019
Varno s soncem 3.6.-7.6.2019
Praznovanje letnih časov, praznikov Tekom leta

 

Obogatitvene dejavnosti in projekti


 • Cici pevski zbor

Vaje Cici pevskega zbora bodo potekale enkrat tedensko, vodila jih bo glasbena pedagoginja in zborovodkinja ga. Nina Zajec. Vključitev je za otroke brezplačna. Vsebina: navajanje otrok na enoglasno in solistično petje v zboru, navajanje na pravilno vokalno tehniko, širjenje razpona glasu, vzpodbujanje kvalitetnega petja, spoznavanje in izvajanje raznolikega pevskega repertoarja, navajanje otrok na nastopanje. Izbor pesmi glede na letne čase in aktualne prireditve (zimske pesmi, pesmi o mamicah in pomladi,…).

porokaPradedkovInPrababic-3
Prvi nastop Cici zborčka Žužemberk na prireditvi Poroke nekoč (13.11.2015)
Vključene skupine: Ribice,  Metulji
Izvedba:

oktober 2018-junij 2019

urnik: Ribice ob petkih, 10.30-11.00, Metulji ob torkih, 10.50-11.20

Izvajalec: ga. Nina Zajec
 • Gibalne urice

Gibalne urice bodo potekale enkrat tedensko v obdobju od novembra do marca v Žužemberku in na Dvoru po programu Sokolske zveze Slovenije. Izvajal se bo program za predšolske otroke MIŠKA ELI, ki z vajo in osvajanjem določenih znanj omogoča predšolskemu otroku normalen telesni razvoj. V programu so prisotne vse prvine, ki pospešujejo psihični in fizični razvoj. Z osvojitvijo znanj otroci pridobijo značko miške ELI. Otroci vadijo skupaj s starši, vadba je brezplačna. Maja 2017 bo v okviru prireditve Šport in špas organizirano zaključno srečanje s podelitvijo kolajn za sodelujoče otroke.logo-sokolska-01-e1428392407583-100x135

Vključene skupine: Otroci v starosti od 2. leta
Izvedba: november 2018 – marec 2019
Izvajalke:

Žužemberk: ob torkih, 16.15-18.00, ga. Klavdija Pirc, ga. Štefka Jarc

Dvor: ob ponedeljkih, 16.15-18.00, ga. Jožica Štrasberger, ga. Anja Plavec

 • Cicibralček

Cilji projekta so spodbujanje branja, poslušanja, razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in branja ter spodbujanje otrokove lastne kreativnost s poustvarjanjem po prebrani zgodbi.

Vključene skupine: Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Čebelice, Pikapolonice, Miške, Metulji
Izvedba: oktober 2018-april 2019
Odgovornost: vzgojiteljice
Organizacija zaključka: ga. T. Fabjančič, vzgojiteljice

 • Obisk Lutkovnega gledališča v Ljubljani
  – izbor glede na ponudbo (predviden znesek 10 EUR)
Vključene skupine: Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Pikapolonice, Miške, Metulji
Izvedba: april 2017
Odgovornost: ga. T. Fabjančič
 • Zdravje v vrtcu

zdravje v vrtcu

Projekt poteka v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vrtec se s prijavo na projekt zaveže h krepitvi in ohranjanju zdravja in k vzgoji otrok za zdrav način življenja.

Prva skupina ciljev je namenjena oblikovanju vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za zdravje in utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja. Druga skupina ciljev obsega usmerjeno delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Vključene skupine: Mucki, Zajčki
Izvedba: celo leto
Odgovornost: ga. T. Fabjančič, ga. M. Obrstar, ga. L. Hrovat

Povezava na speltno stran NIJZ:  http://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu

 • Varno s soncem 

varno s soncem

Glavni cilj projekta, ki ga vodi Zavod za zdravstveno varstvo Celje, je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter tako dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.

Vključene skupine: vse skupine
Izvedba: maj – avgust 2019
Odgovornost: ga. T. Fabjančič, vzgojiteljice

Povezava na stran NIJZ: http://www.nijz.si/sl/program-varno-s-soncem-v-vrtcih

 • Mali sonček

Mali-sonček

Nosilec športnega programa Mali sonček je Zavod za šport Planica. Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj:

 • modri: -3. leto starosti, (l. 2016)
 • zeleni: -4. leto starosti, (l. 2015)
 • oranžni: -5. leto starosti, (l. 2014)
 • rumeni: -6. leto starosti, (l. 2013)

Namen programa je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja.

Vključene skupine:

 Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice,

Čebelice, Pikapolonice, Miške, Metulji

Izvedba: oktober 2018 – junij 2019
Odgovornost: T. Fabjančič, vzgojiteljice

 

 • Cici Vesela šola

cici vesela šola

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revije Cicido. Vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Širi znanje na področju kulturne oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike …Prispevki so napisani jasno, zabavno in poljudno, spremljajo jih nazorne ilustracije in fotografije. Vsebine pripravljajo strokovnjaki, zato so v Cicidoju metodično prilagojene predšolskim otrokom, Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, na katerem rešujejo zabavne vprašalnike.

Prav vsak otrok, ki sodeluje na ciciveselošolskem dnevu v svojem razredu oziroma skupini, dobi Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom. Otroci si lahko pri reševanju nalog med seboj pomagajo.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba: september 2018-junij 2019, Ciciveselošolski dan: 19.4.2019
Odgovornost: ga. Z. Blatnik
 • Prometna vzgoja

  obisk policista oktober
  Obisk policista v vrtcu – v enoti Stara šola

Prometna vzgoja kot medpodročna dejavnost Kurikula bo v vseh oddelkih potekala celo šolsko leto. Otroci bodo pridobivali osnovne izkušnje v prometu, spoznavali vlogo pešca ter se navajali na previdnost na cesti.

Ob evropskem tednu mobilnosti bo v vseh enotah vrtca potekala akcija Beli zajček, katere cilj je prispevati k zmanjšanju motoriziranega prometa v okolici vrtca.

Ob tednu prometne varnosti bo skupine obiskal policist, otrokom bo na terenu približal pravila varne udeležbe v prometu. Otroci skupin Miškolini, Ribice in Metulji si bodo ogledali predstavo Varno v prometu in sodelovali v projektu Ulice otrokom. V okviru projekta Pasavček, ki ga vodi in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, bodo potekale dejavnosti za spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo.

Pasavček
Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Miške, Metulji
Izvedba: september 2018– april 2019
Odgovornost: ga. Z. Blatnik
 • Umivanje zob v vrtcu

zdravi zobje

Otroci si bodo zobe umivali po zajtrku. Predvidena sta dva obiska strokovnih delavk Preventivnega zobozdravstvenega kabineta iz ZD Novo mesto, ob začetku akcije konec oktobra in ponoven obisk v februarju. V primeru pojava nalezljivih bolezni se umivanje zob začasno ne bo izvajalo.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Miške, Metulji
Izvedba: november 2018 – junij 2019
Odgovornost: vzgojiteljice

Nadstandardne dejavnosti 

 • Plavalni tečaj
plavalni tečaj SŠ 2015
Udeleženci plavalnega tečaja iz enote Stara šola (oktober 2015)

Plavalni tečaj bo organiziran v Dolenjskih Toplicah v obsegu 10,5 ur s ciljem prilagajanja na vodo. Udeležili se ga bodo predšolski otroci skupin Ribice,  in Metulji (letnik 2012, 2013). Pri izvedbi bosta sodelovala športna pedagoga šole in vzgojiteljice z licenco izvajanja plavalnega tečaja. Starši bodo plačali stroške prevoza in vstopnico za bazen.  Predviden strošek za starše bo 30 EUR.

Vključene skupine: Otroci letnik 2012 in 2013 Ribice (18), Metulji (13)
Izvedba: 3.-5.10.2018 
Odgovornost: ga. T. Fabjančič, ga. D. Pečjak
 •  Letovanje

Trodnevno letovanje za predšolske otroke (letnik 2012. 2013) bo organizirano v CŠOD Čebelica na Atežu pri Trebnjem s cilji: navajanje na samostojnost, življenje v različnih socialnih skupinah ter spoznavanje novih krajev. Starši plačajo program, bivanje in prevoz v predvidenem znesku 70 EUR.

Vključene skupine: Otroci letnik 2012 in 2013 Ribice (18),  Metulji (13)
Izvedba: 26. – 27. maj 2017
Odgovornost: ga. T. Fabjančič, ga. M. Turk
 • Cici varčevanje za zaključni izlet

Otroci bodo mesečno varčevali po 1,50 € oziroma 3,00 € (Ribice in Metulji). Zbrani znesek bo namenjen plačilu zaključnega izleta.

Vključene skupine: Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Pikapolonice, Miške, Metulji
Izvedba: oktober 2018- maj 2019
Odgovornost: ga. T. Fabjančič, vzgojiteljice
 • Gledališki abonma Miškinega gledališča

Gostujoče Miškino gledališče iz Murske Sobote je za otroke starosti 3+ pripravilo Miškin abonma. Vse predstave bodo v telovadnici OŠ Žužemberk.

bobek in barčica
Predstava Bobek in barčica delavk enote Stara šola (april 2015)
Gledališki abonma Miškinega gledališča (gostujoče predstave v Žužemberku)

1. predstava

Datum:

Vključene skupine:

 

Predviden strošek:

 Žabica Brokolina in polž sladkosned (3+)

13.11.2018

Zajčki, Mravljice, Pikapolonice (l. 2014, 2015), Miškolini, Ribice, Miške, Metulji

3 €

2. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

Praznični ki-kiri-ki (2+) – z obiskom dedka Mraza

18. 12. 2018

Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice Pikapol., Miške, Metulji

3,50 €

3. predstava

Datum:

Vključene skupine:

 

Predviden strošek:

Predstava Čudežni pralni stroj (3+)

28.2.2019

Zajčki, Mravljice, Pikapolonice (l. 2014, 2015), Miškolini, Ribice, Miške, Metulji

3 €

Odgovornost: T. Fabjančič, vzgojiteljice

Gledališka predstava v izvedbi strokovnih delavk enote Žužemberk za otroke in starše Vrtca in izven. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za izboljšanje materialnih pogojev za delo v vrtcu ter za nakup didaktičnih sredstev.

Vključene skupine: vse skupine, za izven
Izvedba: Žužemberk, april 2019
Odgovornost: ga. Lilijana Hrovat

Plačljive popoldanske dejavnosti

 • Plesni vrtec

V primeru zadostnega števila prijav bo v izvedbi Plesnega studia Novo mesto od oktobra do maja potekala vadba za otroke od 3. leta starosti. Cena za 8 vaj (en semester) je 35 €.

(Skupno 437 obiskov, današnjih obiskov 1)