Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Obogatitvene dejavnosti in projekti

Tematski sklopi

Strokovne delavke oddelkov svoje delo v oddelku načrtujejo po tematskih sklopih, v katere vključujejo dejavnosti iz vseh področij kurikula: narava, družba, gibanje, jezik, umetnost, matematika. Teme izbirajo glede na letni čas, interes otrok in njihovo starost. Nekaj tematskih sklopov je skupnih za vse oddelke:

Evropski teden mobilnosti in Varno v prometu 17. 9. -29. 9. 2020
Teden otroka 5. – 11. 10. 2020
Moje zdravo telo, moji lepi in zdravi zobki, z zdravo prehrano do zdravja 2. – 30. 11. 2020
Čarobni december 1. 12.-31. 12. 2020
Energetsko znanje za odgovorno ravnanje 18. – 29. 1. 2021
Teden kulture 1. – 12. 2. 2021
Eko teden – teden brez igrač 15. 2. – 26. 2. 2021
Mesec družine 1. 3. – 31. 3. 2021
Varno v prometu II 6. – 16. 4. 2021
Naša dediščina MEDENI TEDEN 24. – 28. 5. 2021
Varno s soncem 31. 5. – 14. 6. 2021

Obogatitvene dejavnosti in projekti

 • Cicibralček

Cilji projekta so spodbujanje branja, poslušanja, razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in branja ter spodbujanje otrokove lastne kreativnost s poustvarjanjem po prebrani zgodbi. Na začetku izvajanja vsaka družina prejme zloženko Otrok, starši, branje (društvo Bralna značka) Na zaključni prireditvi bodo otrokom podeljena priznanja, otroci si bodo ogledali predstavo dramske skupine Vrtca Žužemberk.

Pri izposoji in vračilu gradiva bomo upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19: s knjigami rokuje le vzgojiteljica, ko otroci knjige vrnejo, se knjige pusti v bralni vrečki vsaj 3 dni pred rokovanjem in novo izposojo.

Vključene skupine: Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Čebelice, Pikapolonice, Miške, Metulji
Izvedba: oktober 2020 do maj 2021
 • Gibalne urice

Zaradi epidemije in ukrepov, povezanih v zvezi z omejitvijo združevanja je izvedba gibalnih uric prestavljena na pomladanski čas in bo odvisna od epidemiološke situacije. Gibalne urice bodo potekale enkrat tedensko v Žužemberku in na Dvoru po programu Sokolske zveze Slovenije. Izvajal se bo program za predšolske otroke MIŠKA ELI, ki z vajo in osvajanjem določenih znanj omogoča predšolskemu otroku normalen telesni razvoj. V programu so prisotne vse prvine, ki pospešujejo psihični in fizični razvoj. Z osvojitvijo znanj otroci pridobijo značko miške ELI. Otroci vadijo skupaj s starši, vadba je brezplačna. Predvidoma bo organiziranih 12 srečanj.

Vključene skupine: Otroci l. 2015-2018
Izvedba: Pomlad 2021- Urnik bo oblikovan naknadno
 • Umivanje zob v vrtcu

Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19 se umivanje zob zaenkrat ne bo izvajalo. Umivanje zob v vrtcu se bo začelo izvajati v primeru izboljšanja epidemiološke slike.

Otroci si bodo zobe umivali po zajtrku, strokovna delavka oddelka bo skrbela za ustrezno higieno pripomočkov in pravilno tehniko umivanja zob. Otroci bodo zobne ščetke dobili v vrtcu (ekonomska cena). V primeru pojava nalezljivih bolezni se umivanje zob začasno ne bo izvajalo.

Načrtujemo tri obiske strokovnih delavk Preventivnega zobozdravstvenega kabineta iz ZD Novo mesto: predavanje za starše s prikazom pravilne tehnike umivanja zob (webinar 5. 11. 2020), obisk v skupinah 4-6 v novembru in kasnejši ponoven obisk.

Vključene skupine: Ribice, Metulji
Izvedba: Glede na epidemiološko situacijo
 • Cici pevski zbor

Vaje Cici pevskega zbora bodo potekale v oddelkih Ribice in Metulji. Enkrat tedensko jih bo vodila šolska glasbena pedagoginja Nina Banovec. Sodelovanje v Cici zborčku je za otroke brezplačno.

Cilji: navajanje otrok na enoglasno in solistično petje v zboru, navajanje na pravilno vokalno tehniko, širjenje razpona glasu, vzpodbujanje kvalitetnega petja, spoznavanje in izvajanje raznolikega pevskega repertoarja, navajanje otrok na nastopanje. Izbor pesmi glede na letne čase in aktualne prireditve (zimske pesmi, pesmi o mamicah in pomladi,…).

Vključene skupine: Ribice, Metulji
Izvedba: januar – maj 2021, urnik bo pripravljen naknadno

 – Vesele angleške urice

Vesele angleške urice za otroke, ki bodo v naslednjem letu šoloobvezni, bodo potekale v tečajni obliki 1x tedensko. Predvidoma bo izvedenih 15 ur. Otroci bodo osnove angleškega jezika spoznavali preko igre, pesmi in gibanja. Tečaj bosta vodili učiteljici razrednega pouka z opravljenim izobraževanjem za zgodnje poučevanje angleškega jezika. Udeležba je brezplačna.

Vključene skupine: otroci l. 2015
Izvedba: februar – junij 2021 Urnik bo oblikovan naknadno.
Izvajalke: Žužemberk: Katja Ciglar Udovič Dvor:  Danijela Perko
 • Noč v vrtcu

Cilj noči v vrtcu je medsebojno povezovanje in druženje ter priprava otrok na letovanje. Udeležili se ga bodo lahko vsi otroci oddelkov 5-6 let.

Vključene skupine: Ribice, Metulji
Izvedba: 7. 4. 2021 Ribice, 8. 4. 2021 Metulji
 • Cici Vesela šola cici vesela šola

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revije Cicido. Vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Širi znanje na področju kulturne oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike … Prispevki so napisani jasno, zabavno in poljudno, spremljajo jih nazorne ilustracije in fotografije. Vsebine pripravljajo strokovnjaki, zato so v Cicidoju metodično prilagojene predšolskim otrokom. Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, na katerem rešujejo zabavne vprašalnike.

Prav vsak otrok, ki sodeluje na ciciveselošolskem dnevu v svojem razredu oziroma skupini, dobi Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom. Otroci si lahko pri reševanju nalog med seboj pomagajo.

Vključene skupine: Ribice, Metulji
Izvedba: september 2020 – junij 2020, Ciciveselošolski dan: 19. 5. 2021

Nadstandardne dejavnosti

 • Letovanje

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 3-dnevno letovanje za predšolske otroke (letnik 2015) v CŠOD Lipa v Črmošnjicah s cilji: navajanje na samostojnost, življenje v različnih socialnih skupinah, učenje v naravi in iz narave ter spoznavanje novih krajev. Starši plačajo program, bivanje in prevoz v predvidenem znesku 50 EUR. Otrokom iz socialno ogroženih družin bo omogočeno dodatno subvencioniranje iz sredstev Šolskega sklada OŠ Žužemberk (Tržnica vrtec 2019).

Vključene skupine: Ribice (23), Metulji (22), skupaj 45 otrok
Izvedba: 19. do 21. 4. 2021
Znesek na otroka: 50 €

 – Plavalni tečaj

Plavalni tečaj bo organiziran v Dolenjskih Toplicah v obsegu 10 ur s ciljem prilagajanja na vodo. Udeležili se ga bodo predšolski otroci skupin Ribice in Metulji (letnik 2015). Pri izvedbi bo sodeloval vaditelj plavanja (društvo Triatlon) ter vzgojiteljici z licenco za izvajanje plavalnih tečajev Mojca Obrstar in Mateja Repar Silič.  Starši bodo plačali stroške prevoza in vstopnico za bazen. Predvideno plačilo bo 60 EUR. Za znižanje plačila vsem udeležencem bodo uporabljena sredstva, zbrana v zbiralnih akcijah starega papirja. Otrokom iz socialno ogroženih družin bo omogočeno dodatno subvencioniranje iz sredstev Šolskega sklada OŠ Žužemberk (Tržnica vrtec 2019).

Vključene skupine: Ribice (23), Metulji (22), skupaj 45 otrok
Izvedba: 17. do 21. 5. 2021
Znesek na otroka: 60 €
Odgovornost: T. Fabjančič,  M. Obrstar, M. R. Silič, M. Rus
 • Lutkovne in gledališke predstave

Gledališki abonma Miškinega gledališča (gostujoče predstave)

Miškin gledališki abonma bo izveden ob upoštevanju vseh priporočil v zvezi s preprečevanjem širjenja morebitne okužbe s Covid-19: predstave na prostem, oddelki ločeni, manjše število otrok, igralci vzdržujejo razdaljo med otroki (vsaj 4 m).

1. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

Tri kepice prometa

25. 9. 2020, 8.45 Jurček, 10.15 Medo

Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Pikapol., Miške, Metulji

4-5 €

2. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

Praznični ulaluuu in obisk Božička

18. 12. 2019 ob 8.45 Jurček (avla zgoraj) in 10.30 Medo (telovadnica)

Zajčki, Mravljice, Pikapolonice, Miškolini, Ribice, Miške, Metulji

5,50 €

3. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

Doktor sreča in Miškina plesna animacija

11. 3. 2020 ob 9.30 (telovadnica O Žužemberk)

Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Pikapol., Miške, Metulji

4-5 €

Sončkovo gledališče – predstava dramske skupine delavk Vrtca Sonček

Letošnjo predstavo Sončkovega gledališča za otroke in starše bodo pripravile strokovne delavke enote Medo Dvor.

Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za izboljšanje materialnih pogojev za delo v vrtcu ter za nakup didaktičnih sredstev.

Vključene skupine: vse skupine, za izven
Izvedba: Žužemberk, maj 2021
 • Cici varčevanje in zaključni izlet (3-5 let)

Otroci bodo mesečno varčevali po 1,50 €. Skupni privarčevani znesek bo namenjen plačilu stroškov za zaključni izlet na Ranč Aladin (Gomila pri Mirni).

Vključene skupine: Zajčki, Mravljice, Miškolini, Pikapolonice, Miške
Izvedba:

Varčevanje 1. teden v mesecu, oktober-maj (9 x1,5 EUR =12 EUR)

Izlet: junij 2021

 • Cici varčevanje in zaključni izlet (5-6 let)

Otroci bodo mesečno varčevali po 3,00 €. Skupni privarčevani znesek bo namenjen plačilu stroškov za zaključni izlet v Kekčevo deželo v Kranjski gori.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba:

Varčevanje 1. teden v mesecu, oktober-maj (8x 3 EUR =24 EUR)

Izlet: maj/junij 2021

Sodelovanje pri projektih

 • Mali sonček

Nosilec športnega programa Mali sonček je Zavod za šport Planica. Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj:

 • modri: -3. leto starosti, (l. 2018)Mali-sonček
 • zeleni: -4. leto starosti, (l. 2017)
 • oranžni: -5. leto starosti, (l. 2016)
 • rumeni: -6. leto starosti, (l. 2015)

Namen programa je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja.

Vključene skupine:

Oddelki (2-6) Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice,

Čebelice, Pikapolonice, Miške, Metulji

Izvedba: oktober 2020 – junij 2021

 – Prometna vzgoja – projekt Pasavček

Prometna vzgoja kot medpodročna dejavnost Kurikula bo v vseh oddelkih potekala celo šolsko leto. Otroci bodo pridobivali osnovne izkušnje v prometu, spoznavali vlogo pešca ter se navajali na previdnost na cesti. Ob evropskem tednu mobilnosti bo v vseh enotah vrtca potekala akcija Beli zajček, katere cilj je prispevati k zmanjšanju motoriziranega prometa v okolici vrtca.

Ob tednu prometne varnosti bo skupine obiskal policist, otrokom bo na terenu približal pravila varne udeležbe v prometu. V okviru projekta Pasavček, ki ga vodi in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, bodo potekale dejavnosti za spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Miške, Metulji
Izvedba: oktober 2020 – april 2021
 • Varno s soncem

Glavni cilj projekta, ki ga vodi NIJZ, je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter tako dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Načela varnega bivanja na soncu upoštevajo vsi oddelki.

Vključene skupine:

Oddelki 4-6 (Miškolini, Ribice, Miške, Metulji)

Upoštevanje ukrepov varnega bivanja na soncu v vseh oddelkih

Izvedba: maj 2021, izvajanje varnega bivanja na soncu poletje 2021
 • 365 dni gibamo vsi

Cilj udeležbe v projektu 365 dni gibamo vsi (nosilec Media šport) je vnašanje različnih gibalnih dejavnosti v dnevno rutino oddelkov in skrb za zdravje zaposlenih. V okviru projekta bomo pripravili sklope priročnih kartic s slikovnim prikazom in opisom vaj (raztezne vaje, Brain Gym, vaje iz Fit pedagogike, vaje po principu NTC učenja,…). Vaje bodo dnevno glede na starost otrok izvajale delavke v vseh oddelkih. Z vajami bomo seznanili tudi starše in stare starše v okviru naših skupnih druženj.

Vključene skupine: Vsi oddelki
Izvedba: Celo leto (začetek 23. 9. – na dan športa)

(Skupno 653 obiskov, današnjih obiskov 1)