Vzgoja otrok vsebuje številne mejnike, dileme, razvojne težave in stiske. Te situacije starševstva prinašajo enkratne in dragocene priložnosti, da spoznavamo tako otroka kot sebe in skušamo ustvariti odnose, v katerih se vsi dobro počutimo.

Namen dela svetovalne službe je prispevati k zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja za napredek vsakega otroka. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali. V vrtcu sodeluje s starši, otroki, strokovnimi delavci, vodstvom in zunanjimi institucijami.

Svetovalno delo temelji na prostovoljnosti, zaupnosti in je usmerjeno v dobro otroka. S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

  • glede vključitve in uvajanja otroka v vrtec
  • glede otrokovega razvoja
  • glede stisk otroka – težave s spanjem, hranjenjem, rojstvo bratca ali sestrice, ločitev, smrt, nasilje v družini…
  • glede vzgojnih dilem in težav
  • glede strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami
  • pri prehodu iz vrtca v šolo.

Svetovalna delavka za vrtec je Tanja Fabjančič. Za srečanje se lahko dogovorite po telefonu: 07 620 14 41 ali preko elektronske pošte: tanja.fabjancic@guest.arnes.si.

(Skupno 611 obiskov, današnjih obiskov 1)