Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Oblike sodelovanja

Plodno sodelovanje vrtca in staršev je pomembno za varno prehajanje otroka iz družine v vrtec in obratno. Starši imajo pravico in možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljicami sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v vrtec imajo starši možnost, da so z otrokom v oddelku, tako da se otrok v varno okolje lažje ter hitreje vključi.

Osnovne informacije o organizaciji vrtca starši vsako leto dobijo z informativnim listom, ki ga prejmejo na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru, ko imajo možnost sooblikovanja načrta oddelka.

Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulu za vrtce.

Skupna in skupinska srečanja:

 • informativni roditeljski sestanki za starše novo sprejetih otrok v vrtec
 • oddelčni roditeljski sestanki
 • strokovna predavanja
 • Šola za starše

Program roditeljskih sestankov v šolskem letu 2020/21

Zap. št. Vsebina Datum Izvajalec
1. Uvodni RS – Predstavitev prednostnih nalog, LDN oddelkov

26. 8. 2020

2. 9. 2020

3. 9. 2020

ravnateljica

Tanja Fabjančič vzgojiteljice

2. Spletno predavanje Skrb za čiste in zdrave zobe s prikazom pravilne tehnike ščetkanja zob 5. 11. 2020 ob 17.00 Preventivni zobozdr. kabinet ZD NM
3.

Spletno predavanje z vzgojno tematiko

(izbor teme naknadno)

14. 1. 2021 ob 17.00 Naknaden izbor
4. Priprava na noč v vrtcu in letovanje (oddelka Ribice, Metulji) 16. 3. 2021 ob 17.00 vzgojiteljice
5. Uvodni sestanek za starše novincev 17. 6. 2021 ob 16.30 Tanja Fabjančič

Individualne oblike sodelovanja:

 • pogovori s svetovalno delavko vrtca ob vpisu otroka v vrtec,
 • individualni pogovori z vzgojiteljico oddelka pred vstopom otroka v vrtec, izpolnitev vprašalnika za boljše poznavanje otroka,
 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok,
 • mesečne pogovorne ure (naš cilj je najmanj dva stika letno s starši vsakega otroka),
 • individualni pogovori s pomočnico ravnateljice / svetovalno delavko vrtca,
 • vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v oddelku,
 • osebna sporočila staršem na zloženkah, obvestilih.

Urnik pogovornih ur za šolsko leto 2020/21

Vzgojiteljica Skupina Termin Ura
Polžki Milena Turk 3. torek 14.00-15.30
Ptički Klavdija Kužnik 3. sreda 14.00-15.30
Mucki Zdenka Blatnik 3. četrtek 14.00-15.30
Zajčki K. Konte, K. Nose 3. ponedeljek 14.00-15.30
Mravljice Liljana Hrovat 3. četrtek 14.00-15.30
Miškolini Mateja Kuhelj 3. sreda 14.00-15.30
Ribice Mojca Obrstar 3. torek 14.00-15.30
Čebelice Dijana Pečjak 3. ponedeljek 14.00-15.30
Pikapolonice Slavka Hrovat 3. torek 14.00-15.30
Miške Mateja R. Silič 3. sreda 14.00-15.30
Metulji Mateja Rus 3. četrtek 14.00-15.30

Termin pogovornih ur je lahko iz objektivnih razlogov prestavljen, o čemer vzgojiteljice starše informirajo z obvestilom  na oglasni deski oddelka.

Neformalne oblike sodelovanja: 

 • skupne prireditve,
 • praznovanja,
 • ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev,
 • obiski staršev/starih staršev v skupinah (predstavitev poklicev, hobijev, obisk dojenčkov v skupini,…),
 • obiski družin na domu,
 • skupni izleti,
 • spremstvo staršev na dnevih dejavnosti.

Program srečanj s starši za šolsko leto 2020/21

V šolskem letu bomo zaradi epidemije Covid-19 srečanja s starši izvedli glede na trenutno epidemiološko sliko, predvidoma kot skupna oddelčna srečanja na prostem, upoštevajoč vse predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19. Pri vsebini srečanj bomo dali poudarek gibalnim vsebinam.

Informiranje staršev

Starši so o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter o aktualnih vsebinah informirani preko:

 • LDN Vrtca in predstavitve LDN posameznih oddelkov na uvodnem roditeljskem sestanku,
 • pisnih sporočil o tekočem delu, o življenju in igri, o programih, o dejavnostih in projektih v skupini:
  • pred vrati igralnic ali na panojih v garderobi,
  • na oglasnih deskah za starše,
  • preko zgibank, in pisem za starše (junij, avgust),
  • preko elektronskih medijev – dejavnosti predstavljene na spletni strani,
 • ostalih informacij za starše: vabila, obvestila, cene programov, jedilniki za otroke, dnevni red dela v oddelkih, zapisniki sveta staršev, pravilniki, …
  • na oglasnih deskah za starše,
  • individualno s pisnimi obvestili,
  • individualno – ustno obveščanje,
 • zloženk
  • september: Informativni list (pripravi ga. T. Fabjančič),
  • teden otroka: Proti telesnem kaznovanju (ZPMS),
  • oktober: Otrok, branje, odrasli (društvo Bralna značka).

Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah poteka preko:

 • ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev,
 • predstavnikov Sveta staršev,
 • osebnih pogovorov,
 • skrinjice za predloge,
 • skupnih srečanj,
 • anketnih vprašalnikov ob koncu šolskega leta.
(Skupno 381 obiskov, današnjih obiskov 1)