Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

PREHRANA

Healthy-Foods

Otrokom nudimo štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Kosila pripravljamo v kuhinji PŠ Dvor, od koder jih hišnik vozi v Žužemberk (enote VVD Brulec, Jurčičeva ulica in Stara šola). Zajtrk in malico pripravljamo v razdelilnih kuhinjah v vseh enotah, razen v VVD Brulec (iz enote Jurčičeva ulica).V kuhinji imamo dobro vpeljanem HACCP sistem z vzpostavljenimi notranjimi kontrolami.

Jedilnike, ki so izobešeni na oglasnih deskah v vseh enotah in objavljeni na spletni strani šole, sestavlja organizatorka prehrane ga. Nina Kocjančič ob sodelovanju kuharic, pomočnice ravnateljice in strokovnih delavk, upoštevajoč Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (izdalo Ministrstvo za zdravje). Sadje je sestavni del vsakodnevnega jedilnika. Otroci imajo tekom dneva na voljo nesladkan čaj ali vodo.

Tudi v šolskem letu 2015/16 je ena izmed naših prednostnih nalog zdrava prehrana (dejavnosti, ki jih nameravamo izvajati na ravni oddelkov so navedene v 2. poglavju LDN Vrtca Žužemberk). Prehrano otrok bomo izpopolnjevali tako v pestrosti kot kakovosti priprave ter tako prispevali k izoblikovanju zdravih prehranjevalnih navad otrok. Prizadevali si bomo za še večji delež uporabe živil lokalnega izvora in živil z oznako eko ali bio. Za kuharice je v tem šolskem letu predvideno izobraževanje na temo pripravljanja zdravih namazov, organizatorka prehrane se bo udeležila nacionalnega posveta o šolski prehrani (organizira Zavod RS za šolstvo). V vseh oddelkih vrtca bo v novembru potekal tematski sklop Moje zdravo telo, v okviru katerega bodo otroci spoznavali pomen zdrave prehrane, skupaj bodo pripravljali zdrave obroke in prigrizke ter sestavljali zdrave jedilnike (k sodelovanju bomo povabili tudi starše in stare starše). Svetovalna delavka vrtca bom za vse starše pripravila zloženko o zdravi prehrani.

Veliko pozornost bomo namenili kulturnemu prehranjevanju, pri čemer sta vlogi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odločilnega pomena. Otroke od 3. leta starosti bomo navajali na uporabo vilic in prtičkov, od 5. leta pa tudi na uporabo noža. Z vključevanjem otrok pri pripravi in pospravljanju po obrokih bomo pri otrocih spodbujali skrb zase in razvijali njihove delovne navade.

(Skupno 1.753 obiskov, današnjih obiskov 1)